Ankietowe badanie mobilności transportowej ludności będzie realizowane w okresie od 18 października do 25 listopada 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.


Jest to badanie przeprowadzane w gospodarstwach domowych, przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. W czasie rozmowy ankieter będzie prosił Państwa o informacje na temat typowych zachowań komunikacyjnych w ciągu jednego dnia powszedniego oraz w czasie weekendu, dotyczące m.in.: motywacji podróży, trasy (skąd-dokąd),sposobu odbywania podróży oraz odnośnie liczby środków transportu będących w Państwa dyspozycji.

Ankietowe badanie  mobilności transportowej ludności prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Oznacza to, że uczestniczą w nim członkowie gospodarstw domowych z wylosowanych mieszkań, a uzyskane dane są uogólniane. Dlatego też ważne jest, aby wszystkie wytypowane gospodarstwa  domowe uczestniczyły w badaniu.

Zebrane podczas badania dane dostarczą władzom  samorządowym informacji o preferencjach mieszkańców w zakresie kierunków  podróży, wyboru  środka transportu, zatłoczeniach na "najpopularniejszych" trasach i mogą stanowić podstawę do przystosowania transportu zbiorowego do potrzeb lokalnej społeczności (np. zmiana częstotliwości kursowania, komfortu podróży).