Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów i wybranych miast województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.