Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2017/2018
30.08.2018 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2017/2018

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2017 r.
28.09.2018 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2017 r.
2 Notatka informacyjna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2018 r.
30.08.2018 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2018 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.
30.10.2018 Archiwum Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2017 r.
30.05.2018 Archiwum Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2017 r.
2 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa podkarpackiego
24.09.2015

Obszary przygraniczne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku
24.09.2018 Archiwum Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2018 roku
2 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2017 r.
16.04.2018 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2017 r.
3 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2015 r.
14.03.2016 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2015 r.
4 Informacja sygnalna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Budżety gmin w 2007 r.
16.05.2014 Archiwum Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Budżety gmin w 2007 r.
5 Informacja sygnalna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
09.04.2014 Archiwum Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w IV kwartale 2013 roku
6 Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Turystyka w 2011 r.
28.09.2012 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Turystyka w 2011 r.
7 Notatka informacyjna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ruch naturalny i migracje ludności w 2009 r.
22.12.2010 Archiwum Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Ruch naturalny i migracje ludności w 2009 r.
8 Notatka informacyjna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Powierzchnia i ludność w 2009 r.
29.04.2010
9 Notatka informacyjna Badania transgraniczne na wschodniej granicy Polski
23.10.2009
10 Notatka informacyjna Badanie zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych w kontekście umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą
23.06.2009
11 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona zdrowia w 2007 r.
19.11.2008
12 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Rynek pracy w 2007 r.
21.10.2008
13 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego. Ochrona środowiska w 2007 r.
21.05.2008
14 Notatka informacyjna Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w podkarpackim i lubelskim rejestrze REGON na pograniczu polsko-ukraińskim – województwo podkarpackie i lubelskie
13.05.2008
15 Notatka informacyjna Charakterystyka pogranicza polsko-ukraińskiego
29.11.2007

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2017 r.
28.09.2018 Archiwum Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2017 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2017 r.
16.02.2018 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podkarpackim. Stan na koniec 2017 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 r.
28.09.2018 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2018 r.
2 Informacja sygnalna Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2016 r.
30.11.2017 Archiwum Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2016 r.
3 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku
24.11.2015
4 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie podkarpackim w październiku 2010 r.
22.12.2011 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie podkarpackim w październiku 2010 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2017 r.
13.07.2018 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie podkarpackim w 2017 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim w 2016 r.
21.02.2018
2 Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie podkarpackim w 2012 r.
22.08.2012 Archiwum Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w województwie podkarpackim w 2012 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.
30.05.2018 Archiwum Turystyka w województwie podkarpackim w 2017 r.
2 Kultura fizyczna w Polsce w 2016 r.
31.07.2017
Do góry