W 2019 r. w województwie podkarpackim wykazano 18,7 tys. m2 powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych, produkujących rocznie 21,7 TJ ciepła użytkowego.