W 2020 r. w województwie podkarpackim wykazano 19,5 tys. m2 powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych, produkujących rocznie 21,9 TJ ciepła użytkowego.