W województwie podkarpackim wykazano 19,9 tys. m2 powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych, produkujących rocznie 22,0 TJ ciepła użytkowego. Powierzchnia kolektorów w 2021 r. wzrosła o 2,2% w stosunku do roku 2020, natomiast produkcja ciepła użytkowego w analogicznym okresie wzrosła o 0,6%.