W 2018 r. w województwie podkarpackim wykazano 18,6 tys. m2 powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych, produkujących rocznie 22,6 TJ ciepła użytkowego.