17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem