Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo

Informacje o województwie podkarpackim - wrzesień 2018

  • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2017 r.) - 2 129 138
  • stopa bezrobocia - 8,5% 
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3997,44 zł 
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 245,0
więcej

Badania


Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną

Statystyczne badania rolne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o zgubieniu legitymacji ankietera

więcej

Pogranicze

Statystyka publiczna na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski

W związku z tym, że w dniu 28 marca 2008 r. Premierzy Polski Donald Tusk i Ukrainy Julia Tymoszenko podpisali w Kijowie umowę o zasadach małego ruchu granicznego, która została parafowana w dniu 4 marca 2008 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Statystyka Publiczna opracowała charakterystykę obszarów przygranicznych. Delimitacja poszczególnych jednostek administracyjnych została wyznaczona przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie na podstawie definicji "strefy przygranicznej" zawartej w Rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r., przy założeniu, że najmniejszą jednostką administracyjną jest gmina. Umowa o zasadach małego ruchu granicznego weszła w życie 1 lipca 2009 r.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium