Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje o województwie podkarpackim - grudzień 2016

  • ludność (stan w dniu 30 czerwca 2016 r.) - 2 126 824
  • stopa bezrobocia - 11,6% 
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3783,56 zł 
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) - 227,2
  • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień  2016 r.) - 7816
  • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* - 91,6
  • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)* - 135,5
  • podmioty gospodarki narodowej - 167 749

* - miesiąc poprzedni = 100

Do góry