Przeciętne wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych według wybranych grup zawodów na Podkarpaciu za październik 2014 r.