Mieszkańcy Podkarpacia należą do najdłużej żyjących w Polsce.