W 2020 roku zmalała liczba aptek ogólnodostępnych w województwie podkarpackim, w porównaniu z poprzednim rokiem. Mniej było aptek pełniących stałe i okresowe dyżury całodobowe. Pod względem liczby mieszkańców przypadających na jedną aptekę, Podkarpacie znajdowało się w środku stawki województw.