Na koniec lutego 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim była niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Jednak w porównaniu z innymi województwami, ciągle pozostaje na wysokim poziomie.