Porównując rok do roku, znacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych na Podkarpaciu. Dotyczy to bezrobotnych zarówno w miastach jak i na wsi.