Na koniec grudnia 2018 roku w urzędach pracy na Podkarpaciu zarejestrowanych było o blisko 8 tys. mniej osób bezrobotnych niż rok wcześniej.