W 2017 roku dochody budżetów: Rzeszowa, Przemyśla i Tarnobrzega były wyższe niż rok wcześniej. Mniejszymi dochodami w porównaniu z 2016 rokiem dysponowało jedynie Krosno.