W 2018 roku dochody budżetów miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim były wyższe niż rok wcześniej. Wyższe były także wydatki. Najwięcej procentowo z wydatków ogółem na inwestycje przeznaczył Rzeszów, a najmniej Tarnobrzeg. Zarówno w Tarnobrzegu, jak i Przemyślu dochody były wyższe od wydatków.