W 2019 roku dochody budżetów miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim były wyższe niż rok wcześniej. Większe były także wydatki. Dochody Rzeszowa były wyższe niż łączne dochody pozostałych miast na prawach powiatu. W Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu, dochody przewyższały wydatki.