W 2019 roku poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych na Podkarpaciu w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrósł dochód rozporządzalny, wzrosło zaopatrzenie w podstawowe dobra konsumpcyjne, poprawiła się także subiektywna ocena sytuacji materialnej.