W 2022 roku w województwie podkarpackim dwa miasta na prawach powiatu – Krosno i Przemyśl miały wyższe dochody ogółem w porównaniu z 2021 rokiem, natomiast pozostałe dwa – Rzeszów i Tarnobrzeg niższe. Wydatki z budżetów wszystkich miast były wyższe w 2022 roku niż w 2021 roku.