W 2020 roku przeciętne ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w obrocie prywatnym na Podkarpaciu, były wyższe w porównaniu z 2019 rokiem. Najwyższe ceny osiągały grunty orne w dobrej klasie.