Niektóre produkty w grudniu 2016 roku na Podkarpaciu były znacznie droższe niż w analogicznym okresie 2015 roku.