Na Podkarpaciu ceny większości produktów spożywczych w kwietniu 2019 roku wzrosły w porównaniu z cenami w kwietniu ub. roku.