Ceny niektórych produktów żywnościowych we wrześniu br. roku wzrosły w porównaniu zarówno z poprzednim miesiącem tj. sierpniem br., jak i z wrześniem 2016 roku.