Blisko połowę województwa podkarpackiego zajmowały w 2017 roku obszary o szczególnych walorach przyrodniczych chronione prawem.