W 2016 roku na Podkarpaciu były 1342 cmentarze. Ich ogólna powierzchnia wynosiła 1311,5 ha.