Systematycznie maleje liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zmniejsza się również kwota, która na taką pomoc w województwie podkarpackim jest wydatkowana.