Mediana wieku na Podkarpaciu była w 2018 roku jedną z najniższych wśród województw. Jednak biorąc pod uwagę okres 10 lat (2008-2018), wiek środkowy mieszkańców Podkarpacia wzrósł o kilka lat.