W ciągu dekady tj. od 2011 roku do 2021 roku na Podkarpaciu przybyło blisko 3 tysiące kilometrów dróg  publicznych oraz prawie 500 mostów i wiaduktów. Jednak pod względem rozbudowanej sieci dróg, Podkarpacie do liderów wśród województw się nie zaliczało.