W marcu br., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, znacznie zmalała liczba turystów w województwie podkarpackim. Podobna sytuacja miała miejsce także w innych województwach. Przyczyną takiego stanu rzeczy była przede wszystkim pandemia wirusa COVID-19.