Świadczenia społeczne nieznacznie wzrosły w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku, zarówno te wypłacane przez ZUS, jak i KRUS.