W 2021 roku w województwie podkarpackim wzrosły emerytury i renty, w porównaniu z 2020 rokiem. Podkarpacie jednak pod względem wysokości przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS nadal zajmowało ostatnie miejsce wśród województw.