W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, w województwie podkarpackim wzrosły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS. Wzrosła również liczba emerytów otrzymujących świadczenia z ZUS, natomiast zmalała liczba emerytów-rolników.