W 2017 roku przeciętna miesięczna emerytura na Podkarpaciu, wypłacana przez ZUS wyniosła 1927,28 zł i była najniższą emeryturą spośród wszystkich województw.