Dochody budżetu Krosna w 2016 roku były nieco niższe w porównaniu z 2015 rokiem. Zmniejszyły się również wydatki.