Dochody budżetu Tarnobrzega w 2016 roku były wyższe niż w 2015 roku. Wzrosły również wydatki.