W 2018 roku w gospodarce na Podkarpaciu zanotowano wyraźny progres. Zmniejszyło się bezrobocie, wzrosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.