W 2019 roku w gospodarce na Podkarpaciu zanotowano wyraźny progres. Zmniejszyło się bezrobocie, wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wzrosła również wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. W porównaniu z 2018 rokiem oddano więcej mieszkań do użytkowania.