W trzecim miesiącu 2020 roku w części sekcji podkarpackiej gospodarki, w porównaniu z marcem 2019 roku, wystąpił regres. Zmniejszyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu. Mniejsza także była liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Liczba zatrudnionych pozostała na zbliżonym poziomie. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wyższy był także skup zbóż.