W pierwszym miesiącu 2020 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki w porównaniu ze styczniem 2019 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, zwiększyła się liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Regres można było natomiast zauważyć w rolnictwie, chociaż wzrósł skup zbóż podstawowych.