W zasobach gmin i związków międzygminnych w województwie podkarpackim było 107,5 tys. hektarów gruntów (stan na 1 stycznia 2016 roku).