Blisko 2 tysiące hektarów liczyły w 2021 roku na Podkarpaciu grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji. Stanowiło to około jednej dziesiątej procenta ogólnej powierzchni geodezyjnej województwa. Część takich gruntów w ub. roku zrekultywowano i zagospodarowano.