W 2021 roku w porównaniu do 2020 i 2019 roku zmalała na Podkarpaciu liczba sklepów oraz placówek gastronomicznych. Wprawdzie przychody z działalności gastronomicznej w ub. roku wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku, jednak były nadal o wiele niższe niż w 2019 roku. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała pandemia COVID-19.