Mieszkańcy Podkarpacia, mimo relatywnie niskich dochodów są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania.