W województwie podkarpackim w 2018 roku największy kapitał zagraniczny w podmiotach gospodarczych pochodził z Niemiec. Najwięcej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego było w grupie mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób pracujących).