Na przestrzeni lat 2012-2022 powierzchnia lasów w województwie podkarpackim zwiększyła się o prawie dziesięć tysięcy hektarów. Podkarpacie w 2022 roku zajmowało po województwie lubuskim drugie miejsce pod względem zalesienia w stosunku do ogółu powierzchni.