W ub. roku zmalała liczba mieszkańców Podkarpacia w porównaniu z 2019 rokiem. Mniej było także zawartych małżeństw oraz urodzeń żywych. Znacznie natomiast wzrosła liczba zgonów, których przyczyną w wielu przypadkach była pandemia COVID-19. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców był ujemny.