pierwszym półroczu 2023 roku zmniejszyła się liczba ludności Podkarpacia w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Mniej było zawartych małżeństw i urodzeń. Wzrosła liczba mieszkańców Rzeszowa.