Z czterech miast na prawach powiatu w województwie podkarpackim, tylko w Rzeszowie wzrosła liczba ludności. W Krośnie i Przemyślu, poza ogólną liczbą ludności, zmniejszyła się również liczba urodzeń. W Tarnobrzegu natomiast wzrosła liczba urodzonych dzieci, podobnie jak i zawartych małżeństw.